Bölge Müdürlüğü

 

MARDİN 2.Organize Bölge Müdürlüğü

MARDİN 2.OSB                                                                                                                                                             

Organize Sanayi Bölgesi, sanayinin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla,sanayi tesislerini bir araya toplayarak sanayi kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji,yakıt, su, endüstriyel atıksu arıtma tesisi, hammadde gibi altyapı ve gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, bunun yanı sıra sanayinin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek amacıyla atık yönetim politikaları uygulayan, özel olarak planlanan ve imar planlarında da yer verilen bölge türüdür.Yapımına kamu otoritesi karar verir.