Tarihçe

Tarihçe
Örnek OSB                                                                                                                                                                         

Dericilik tarihinin insanlık tarihi kadar eski olduğu gerek kazılar gerekse yazılı kaynaklardan anlaşılmaktadır.
Şehrimizde dericilik,
Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in kayınpederi aynı zamanda AHİ BABA ünvan sahibi olan Şeyh Edebali ile başlamış olup,
Bursa’nın ilk kuruluşunda, yerleşim alanı için yerel dilde verilen İSMİN “gerilerek kurutulmuş deri” anlamı taşıdığı kayıtlarda sabittir.
Günümüzde Bursa Dericiliğine baktığımızda,
Şehrimiz Tahtakale semtinde faaliyetlerini sürdüren Deri İş Kolunda çalışan kuruluşlar 1930’lu yıllarda Şehir merkezinde kalışları dolayısıyle BELEDİYE MECLİS KARARI ile halen faaliyetlerine devam eden Soğanlı Mahallesindeki yerlerine taşınmışlardır.
Nüfus kesafeti bakımından yurdumuzun dördüncü ili haline gelen şehrimiz,
Tekstil
Otomotiv
Gıda
Deri
iş kollarında faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile Türk ekonomisine katkıda bulunmaktadır.
Bugün Türk Deri Sanayi, Dünya deri işleme kapasitesindeki % 22 lik payı ile bu alanda dünyanın 2.ülkesi konumundadır. Deri ve deri mamülleri sektörü imalat sanayiindeki %2.2 toplam sanayi istihdamındaki %1.5’lik payları ile Türkiye’nin 10.büyük sanayi koludur.
Türkiye Deri Sektörü esas itibariyle Dünya pazarına üretim yapan, İhracat odaklı bir sektördür.
Sektörümüzün ihracat rakamlarına katkısının ise,
Resmi ihracat
Özel faturalı satışlar ile
Bavul Ticareti
yoluyla yapmış olduğu deri ve deri mamülleri ihracatının 3 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir.
Yurt genelindeki bu değerlendirme, şehrimiz Deri iş kolunda faaliyet gösteren gerek istihdam gerekse yatırım açısından tamamı KOBİ hüviyetine haiz irili ufaklı 100 civarındaki firma içinde geçerlidir.
Sanayileşmenin getirdiği göç olgusu dolayısıyle, şehrimizin merkezi bir semti haline gelen SOĞANLI MAHALLESİNDE 1930’lu yıllardan bu yana 100 hektarlık saha üzerinde,
Derinin her cinsini işleyebilen,
Ayakkabı
Saraciye
Giyim ve
Mobilya
sanayicisine mamül ana girdisi üreten Şehrimiz Deri Sanayicilerinin,
150 ton/gün kapasite ile
1.000 kişiye istihdam imkanı sağlayarak
250.000.000,00 Ytl.lik senelik ciro ile,
ekonomiye katkı sağlamaktadır.
Deri işkolunda faaliyet gösteren şehrimiz Deri Sanayicileri;
Planlı büyüme
Sağlıklı çevreye kavuşma
İleri teknolojiyi yakalama ve
Modern işyerleri kurma
hedeflerinin gerçekleşmesi için DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’nin hayata geçirilmesini sabırsızlıkla beklemektedir.